Referens projekt

K-Märkt

Totalentreprenad åt FastPartner i Kv Hilton 2.
Rivning av restaurang och uppbyggnad av ny Restaurang med tillhörande bjälklag, rotunda och mijlöer

Fasad utbyggnad och Konfrens

På Uppdrag av C&M Projekt och FastPartner har vi byggt ut fasaden på Kv hilton 2 över en trafikerad väg.
Med tillhörande konferens anläggning

Såpskjudaren ventilation

Uppdrag av C&M Projekt samt KLP har vi under 2021 uppfört ett nytt fläktrum på Kv Såpskjudare.

ACCO Brands

Tillsammans med VIZ Arkitekter har vi gjort en anpassning åt FastPartner i Solna Brahelund

Kontakta oss

info@dmc-bygg.se

Copyright Mark 3